Om Oss

 

"Vår viktigste arbeids-oppgave i barnehagen er å gi barna lyst til å ta fatt på livet."

Planetringen barnehage ligger på vikhammeråsen i Malvik kommune. Vi huser ca. 70 barn og 17 ansatte fordelt på 4 grupper. Vi har aldershomogene grupper, det vil si at barna er delt inn etter alder. Fordi vi mener at ingen kan ta i mot et barn bedre enn en jevngammel som leker "borte titt-titt", gjennom reolen som står på tvers i rommet. 

Skolestarterne er det siste året i barnehagen på friluftsavdelingen vår som heter Ugletårnet. Der er det fokus på selvstendighet, mestring og samhold. 

Vi ønsker at barna i Planetringen skal få et sunt og næringsrikt kosthold. Vi baker brød i barnehagen og varmmåltidene skal ha det som utgangspunkt at de skal lages fra grunnen av. 

Planetringen barnehage skal være et sted hvor man sammen lærer om den virkelige verden og om mulige fantasiverdener. Et sted hvor mulighetene rår. Der kunnskap bygges opp gjennom barnas lek, gjennom praktisk eksperimentering, utforskning og deltagelse i aktiviteter