Struktur sett med pedagog-øyne.

Struktur sett med pedagog-øyne.

Strukturen i samfunnet har endret seg, både mor og far er  i jobb og politikerne ønsker at alle barn skal få plass barnehagen. Slik er også barnehagen blitt den viktigste plassen for sosialisering og læring for førskolebarna.

Vi merker at synet på barnehagen og arbeids hverdagen for foreldrene har endret seg. Vi opplever at de fleste foreldre er bevisst på hva som er en bra barnehagehverdag, både når det gjelder kvalitet, tidsbruk og barnets beste.

Barnehagen er et tilbud for barn fordi foreldrene er på jobb, men samtidig er barnehagen en del av Kunnskaps-departementet, en del av utdanningsløpet i det norske samfunnet.


Vi reflekterer ofte over hva som er den beste strukturen for barna i barnehagen.

Når er det best for barnet å starte barnehagedagen?
Hvorfor er det bra for barnet å ha en tydelig struktur?

Hvorfor er det viktig for barnet å forstå sin egen struktur?
Gir vi barnet noe når det kommer i barnehagen kl. 10 eller frarøver vi det noe? Hvordan føles det for barnet å komme midt oppi en etablert lek eller midt i samlingsstund?
Kan det sammenlignes med å komme midt i et møte for voksne?
Er barna mest opplagt på formiddagen eller ettermiddagen?
Er det best for barnet å følge sin hverdags-struktur eller skal de alltid følge foreldrenes struktur?
Kan det ruskes i rutinene av og til?


Barnet oppfatter tidlig at det forskjell på hverdager, helg, ferier, om de er til besteforeldre e.l.

Helsestasjonen oppfordrer foreldre til å gi barna struktur iform av måltider og leggetider helt fra fødselen av, det gir trygghet. Det er også forsket på at barn og unge som er vant til faste rutiner, klarer seg bedre i arbeidslivet.
Barnehagen er viktig for barna, det er livet deres her og nå, det er ingen ventestasjon mens foreldrene er på jobb eller fordi de snart skal starte på skolen.

Barnehagen er ikke lekeland og kan ikke sammenlignes med Leos lekeland eller IKEA barnepass. I barnehagen er barna i et fellesskap som forplikter.
Barnehagen er et tilbud som foreldrene betaler for og det er klart at det forplikter et godt tilbud til barnets beste. Og for at barnehagen skal gi et tilbud til barne-gruppas beste, er vi avhengig av gjensidig tilpasning.

Barnehagen følger skoleruta sin struktur iforhold til hverdag og avbrekk i feriene. Forskjellen på barnehage og skole er at i barnehagen kan det taes en spontan fridag, om en får besøk, skal reise bort, har lyst til å være storebror/storesøster for en dag eller rett og slett kjenner på at det kan være godt med et avbrekk.

Nå er barnehagen stengt i hovedferiene som jul, påske og sommeren slik at personalet er på jobb når det er flest barn her. Ressursene blir brukt på en mer rettferdig måte.

image.jpg
Lille kattepus...

Lille kattepus...

Meny uke 41

Meny uke 41