Naturens endringer rundt Ugletårnet.

Naturens endringer rundt Ugletårnet.

Ugletårnet er svart med pipe på taket og strømhuset ligger ved siden av. Det er mange trær og steiner rundt omkring. 

Vi ser fargene rød, grønn, svart og orange. 

Flere ønsker å male et bilde og vi reflekterer:  

Hvilken farge skal vi ha på døra? Kan jeg male bladene? Bladene ligger utover. Vi må tegne opp Ugletårnet og strømhuset. Dette er vårt maleri, som vi lager sammen. Kan æ male epler i trærne?  Vi må ha med andrespor. Kan bruke fingrene til å male? m.m. 

"I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre". 

Rammeplan for barnehagens. 22

FullSizeRender.jpg
IMG_3288.JPG
IMG_3328.JPG
IMG_3329.JPG
Dokumentasjon

Dokumentasjon

Pæresaft som inngang til matematiske begrep.

Pæresaft som inngang til matematiske begrep.