Magiske Maizena

Magiske Maizena

På Stjerne har vi lekt oss med Maizenamel og vann. Når man blander disse to sammen får man en morsom og interessant effekt som virket å være svært så effektfull for barna. Om man knar blandingen blir den hard, men med en gang man stopper å ta på den, for eksempel om man har lagd en ball og har den i hånden, så "smelter" den og renner ut fingrene. Dette var spennende også for de voksne, for mange hadde aldri sett dette før.

IMG_8378.JPG

Det å introdusere barn for nytt materiale er mye mer enn bare et morsomt påfunn fra oss voksne. Hvis vi ser sensomotorisk på det (sanse- og bevegelighetsutviklingen hos barn), så ser vi at det tredimensjonale gir barna mye mer utbytte enn todimensjonale uttrykk (tegning, maling, osv). Det mener i alle fall den norske pedagogen Arne Trageton (i: Haabesland & Vavik, 2004). Dette kjenner vi oss godt igjen i på Stjerne. Barna sitter mye lengre og er mer konsentrerte når de får holde på med noe tredimensjonalt kontra det todimensjonale. Det ser ut til å fenge dem mer enn hva det todimensjonale kan tilby. Grunnen til dette, sier Trageton, er fordi at barn bruker kroppen sin i lek, og de lærer gjennom sansing og bevegelser. Lek med tredimensjonale materialer ligger derfor nærmere det tredimensjonale livet barnet lever. Det blir en mer konkret handling. Det todimensjonale blir derfor sett på som et skritt videre mot den abstrakte voksenverden (ord, tall, osv). 

IMG_8373.JPG

Lek med tredimensjonalt uttrykk er dermed også ett av de nittini språkene barna frarøves (jf. Reggio Emilia), noe som forklares godt gjennom dette sitatet:

"Når barnet leker med leira eller byggeklossene, er dette en form for kommunikasjon - en måte å meddele seg til andre på. Men samtidig er det også en måte å "samtale" med seg selv på. Leken med materialene hjelper rett og slett barnet til å tenke. Slik får barnet gjennom formingsleken gjøre sine erfaringer og prøve ut forskjellige løsninger." 
(Haabesland & Vavik, 2004, s. 188).

Forberedelser til julemarked

Forberedelser til julemarked

Bokstaven min

Bokstaven min