Barnas egne omsorgshandlinger

Barnas egne omsorgshandlinger

IMG_5087.JPG
IMG_5046.JPG

Ifølge rammeplanen skal barnehagen aktivt legge tilrette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

Det gjør vi blandet annet ved å oppmuntre barna til å hjelpe hverandre i påklednings situasjoner, eller trøste noen som trenger trøst. Tilby en venn som har ramlet en hjelpende hånd. Det er ofte mere stas og få hjelp av en venn. Og det føles godt å kunne hjelpe.

FullSizeRender.jpg
Pæresaft som inngang til matematiske begrep.

Pæresaft som inngang til matematiske begrep.

Meny uke 42

Meny uke 42