Pæresaft som inngang til matematiske begrep.

Pæresaft som inngang til matematiske begrep.

Vi ser at 5-åringen er opptatt av tall og telling, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom ulike hverdagsaktiviteter utvikler de sin matematiske kompetanse.Når vi deler pærene til pæresaft i fire, samtales det om telling, mengde, antall og form.

Vi tenker at førskolebarna tilegner seg en matematisk forståelse i aktiviter der barnet selv er indremotivert.  

Aktiviteten bidrar til å berike barnas undring, nysgjerrighet og kreativitet i en lystbetont atmosfære skapt av barna selv gjennom lek. 

IMG_2161.JPG
IMG_2163.JPG
IMG_2166.JPG

 " I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om  deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal indrodusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materiale og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling".

Rammeplan for barnehage s 22

Naturens endringer rundt Ugletårnet.

Naturens endringer rundt Ugletårnet.

Barnas egne omsorgshandlinger

Barnas egne omsorgshandlinger