Utfordringer, mestringsfølelse og risikovurderinger.

Utfordringer, mestringsfølelse og risikovurderinger.

IMG_5603.JPG
IMG_5604.JPG

Det var et stort smil å se idet toppen var nådd, helt på egen hånd:-)

IMG_5605.JPG

 Uteområdet i Planetringen barnehage består av utfordringer i form av store steiner, trær og noen "selvlagde" lekeapparater som innbyr til balansering og klatring. Vi ønsker et uteområde som skal inspirere og motivere til forskjellige bevegelser og leik.

Når barn opplever mestring i det å komme seg opp på den store steinen, gir det en mestringsfølelse som gjør noe med selvbildet som er positivt og grunnleggende for læring. Her får barnet teste ut sine egne grenser.

 Barn trenger et mye mer fleksibelt utemiljø som inviterer til variert bruk og ikke statiske lekeapparater der bruksmåten allerede er gitt, sier førsteamanuensis Ellen Beate Sandseter ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun viser til forskning som sier at barn som leker på støtsikre gummiunderlag, tar større sjanser enn om de leker på asfalt eller betong. Forsk­ning tyder også på at variert fysisk utfoldelse gjør barna mer kreative og fremmer senere lese- og skriveinnlæring.

 

Klatre

Klatre

Utestart

Utestart