Elg

Elg

Vi har i en periode jobbet på store pappark der tusj, maling, samarbeid, lek og kreativitet har vært redskaper og drivkraften.

Nå tenker vi å gi en oppgave med rammer til førskolebarna. Oppgaven er frivillig fordi vi vet at aktiviteter blir meningsfull for barna når de er indremotivert. Vi vet også at barna ofte blir inspirert av hverandre.

I gapahuken har vi gevir og horn i miljøet.

Vi samtaler om jakt, gevir, horn, utstoppet dyr, levende og døde dyr. 

Vi gir barna i oppgave å tegne et elgehodet. 

IMG_2226.JPG
IMG_3408.JPG
IMG_3340.JPG
IMG_3349.JPG
IMG_3361.JPG
IMG_3377.JPG
IMG_3369.JPG

Når vi som voksne observerer arbeidsøkta tenker vi på dette sitatet:

"Ofte går anstrengelse og glede hånd i hånd under læringsprosessene". 

Malaguzzi

Veien videre

Veien videre

Klatre

Klatre