Ulik kompetanse

Ulik kompetanse

Vi observerer hver dag at førskolebarna bruker hverandres kompetanse .

Noen kan å åpne døren, noen kan trekke over vottene, noen kan klokken, noen er god på å motivere ved tegnebordet, noen veileder på ulike konsistens i sandkassa, noen er god på å trøste, noen er flink til å klatre, noen kan mye om dyr, noen kan å lese, noen kan å regne sammen tall osv.
Vi som voksne støtter opp om at vi er ulike, kan forskjellige ting og verdsetter alle typer kompetanse. Vi samtaler ofte om at vi er ulike og at det er styrken i et fellesskap. 

IMAGE.JPG
Et ærend

Et ærend

Spikking

Spikking