Barns naturlige tilnærming til naturen

Barns naturlige tilnærming til naturen

Vi begeistres over hvordan barna tar i bruk naturen og vi tror dette ligger naturlig i oss. Mye har forandret seg gjennom generasjoner men kanskje ikke hvordan barn tilnærmer seg og bruker naturmaterialer.  Vi tenker at den eneste forskjellen er at dagens generasjon har andre erfaringer nå enn før. 

Vi ser; bål av pinner, kongler som telles i rekke osv. Vi observerer at barna stoler på sin egen kreativitet og at de inviterer og lokker hverandre inn i sin tanke og prosjekt.

Dette bekrefter vårt syn på leker; det er nok til alle, ingen fasit på hvordan materialet skal brukes, barna får brukt sin kreativitet og materialet er foranderlig. Leik er fantastisk, kvaliteten kan ikke måles etter om lekene er dyre og kjøpte eller om det er gratismaterialet. Vi som voksne må gi barna tid og rom og ha tro på at barna finner sin egen inngang til leken. 

IMG_3199.PNG
IMG_3201.PNG
IMG_3202.PNG

"LEK ER EN AKTIV FORM FOR

LÆRING DER VI BRUKER KROPPEN,

HODET OG FANTASIEN"

                                                      Alfabetika

Vi tromme

Vi tromme

Eplekake

Eplekake