Dokumentasjon

Dokumentasjon

På barnehagen vår har vi jobbet med dokumentasjon på forskjellige måter opp gjennom tiden. Vi har laget perm/fotoalbum til hvert enkelt barn, vi har samlet bilder på en cd til hvert enkelt barn og vi har skrevet praksisfortellinger til hvert enkelt barn i en liten bok.

I takt med samfunnsendringene må vi ibarnehagen hele tiden ta stilling til hva vil vil dokumentere og hvordan vi vil dokumentere.
Det dukker stadig vekk nye produkter opp på markedet og med den digitale utviklingen må vi hele tiden ta valg på hva vi vil henge oss på eller velge bort. Vi tenker at vi er en lærende organisasjon og ønsker en dokumentasjon som viser det. 

Hva vil vi dokumentere ?
Skal vi ha fokus på enkeltbarnet eller gruppa?
Hva bruker vi dokumentasjon til?
Hvem dokumenterer vi for?
Når skal vi dokumentere?
Hva skal dokumentasjonen brukes til?
Hva med hensynet til persovern?
Er det verdigå ta bilder av barn med tomatsuppe rundt munnen?
Hva skal vi henge opp?
Hva bruker vi internt i arbeidet?
Hvilke dokumentasjon er utviklende for vår bedrift?
Når er vi komplementær til hjemmet?
Hva er et etisk perspektiv?
Kan vi beskrive barns følelser?
Har vi rett til å tolke barns følelser?
Kan vi sitere barn? Hva fortelles om meg? Medvirkning?
Finnes det rom vi ikke ønsker å dokumentere?
Hvordan bruker vi dokumentasjon i det fysiske miljøet?
Hva innebærer det for oss å være åpen, samhandlende og nyskapende?
Hva er en åpen dokumentasjon?
Hva er en lukket dokumentasjon?
Hva er fremtidens dokumentasjon?
Hvordan ta med oss erfaringer fra tiden med permer og cd`er, og fram til nå?
Når går vi framover og når går vi bakover? 
Hvordan skal samfunnet få et innblikk i hva innholdet i barnehagen er?
Er dokumentasjon privat eller noe vi sammen har reflektert oss fram til?
Lærer vi av å dokumentere alene?
Hva er en delingskultur?
Når skjer det mest bevegelse, er det når vi er enige eller når vi stiller kritiske spørsmål/refleksjon?
Er det rom for motstand?
Skal vi legge tilrettelegge for at foreldrene skal få bilder av sitt barn?

Hvordan kan vi som pedagoger være med å “røske” i gamle barnehagetradisjoner. 
Vi må hele tiden ta bevisste valg og verdigrunnlaget(det å se på barnet som likeverdig) er viktig for oss når vi tar stilling til hvilke verktøy vi skal bruke.
Vi tenker annerledes på dokumentasjon nå en før, nå er det et pedagogisk verktøy for oss og familiene har rikelig med portrettbilder av barnet sitt hjemme.
Vi ønsker å være komplementær til hjemmet, vi dokumenterer aktiviteter ,prosesser og sosialt samspill for å jobbe videre med det. 

På rommene har vi dokumentasjonstavler for både dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon.

På bloggen vår har vi dokumentasjon, pedagogisk dokumentasjon og refleksjoner. Bloggen vår leses av barn, foreldre, besteforeldre, personalet, andre barnehager, utdanningsinstitusjoner, politikere og andre medborgere. Innleggene kan glede, inspirere, irritere, provosere, informere, sette igang refleksjoner, nye tankeprosesser, diskusjoner, være et utgangspunkt for samtaler, refleksjon over egen praksis og kritisk refleksjon. 

Vi har valgt å skille mellom dokumentasjon og praktisk informasjon og sender praktisk informasjon på e-post/SMS. 

"Vi observerer, dokumenterer, deler og reflekterer, tolker og tar valg for hva vi skal jobbe videre med ut fra det vi har sett. Dette er pedagogisk dokumentasjon, en kollegial arbeidsmåte for både barn og voksne som bidrar til at barnehagen som helhet blir en lærende organisasjon".
                                           Mona Nicolaisen

IMG_2229.JPG
IMG_2230.JPG


Ofte spør vi barnet om det er greit at vi tar bilder og vi opplever at de er interessert, vil medvirke og se det vi har tatt bilde av. Vi er opptatt av at barna skal ha rett til å sette grenser for seg selv og at det ikke er greit å ta bilder om man ikke vil.
Som voksen må vi vise respekt.

Ofte kommer barn" kan du ta bilde av dette?"

Barna har også krav på bilde-frie soner uten dokumentasjon.

Utgangspunktet for  dokumentasjon  i vår barnehage er refleksjon . 

 

"Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i.Felles refleksjon over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring .Det kan også bidra til en åpen diskusjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver.Faglig og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet. På denne måten kan personalet lære av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet ."

                                          Rammeplan

IMG_2232.JPG
Utestart

Utestart

Naturens endringer rundt Ugletårnet.

Naturens endringer rundt Ugletårnet.