Veien videre

Veien videre

Veien til månen? Ja, den har allerede noen gått, men veien videre for oss på Månegruppa har ingen gått før oss. Den blir til her og nå. Den veien må vi gå sammen, du og jeg. Vi, sammen. En lang og spennende reise videre i et nytt barnehageår. Sammen skal vi være der å møte daglige gleder og utfordringer.  Vi skal være gode rollemodeller for barna. Vi skal sette ekstra fokus på det vi ser opptar gruppa og ekstra fokus på hva vi på planetringen barnehagen mener er viktig for de ulike årstrinnene. Vi skal legge tilrette for vennskap , og et inkluderende felleskap. Vi skal legge tilrette for et rikt språkmiljø. Vi skal legge tilrette for undring og utforskning. Vi skal legge tilrette til å få utfolde sine kreative evner.  Det blir en fantastisk reise videre på en vei ingen har gått før.....

IMG_8952.JPG

Skal vi helt opp dit?  

IMG_8915.JPG

Gode møteplasser, gir oss tid til å bli bedre kjent med ulike type materialer og ikke minst et godt språkmiljø.  

IMG_8944.JPG
Naturens inspirasjon

Naturens inspirasjon

Elg

Elg