Ettåringen i uterommet

Ettåringen i uterommet

Hva er tanken bak utetiden til ettåringen? Er vi ute kun for å være ute eller er det andre hensikter med utetiden?

Vi skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt(Rammeplanen, 2017)

Vi skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt(Rammeplanen, 2017)

                                                               MOTORIKK

Motorikken utvikles svært raskt når barna er mellom 1 og 2 år. Da utvikles de motorisk fra ustø gange til mer kontrollerte bevegelser som hopping, klatring og famlende løping. 

Å få lov til å være ute med bl.a. røtter, stubber og greiner, bakker og ulikt underlag gjør at ettåringen får erfaring med og lærer hvordan de skal bevege seg i uterommet. Utfordringen for de minste barna er, i følge Hagen og Lysklett ( 2005), at de har liten bevegelseserfaring. De må finne opp kruttet for hver gang for å løse oppgaven med å komme seg frem i ulendt terreng. 

Vi på Stjerne er ute hver dag. Vi legge vekt på at barna får utforske og bevege seg i ulendt terreng i uteområdet vårt. Ettåringen har ikke behov for store uteområder å boltre seg på. Vi ser allikevel at de eldste i gruppa nå viser interesse for å utforske nærmiljøet utenfor gjerdet.  

                                                                  VÆRET

Under fagområdet Natur, miljø og teknikk i Rammeplanen står det videre at barnehagen skal bidra til at barna skal få gode opplevelser med friluftsliv året rundt.

IMG_8417.jpg
IMG_8412.JPG

Vi tenker at været også er noe vi ønsker å få erfaring med.

Sansing og erfaring med naturens elementer skjer gjennom kroppens bevegelser og gjennom syn, lukt, smak, hørsel og berøring.  

 Å erfare masse vind kan være voldsomt men barna venner seg fort til sine nye erfaringer. Som voksne i barnehagen regulerer vi lengden på utetiden så det ikke blir for voldsomt eller gir dårlige opplevelser. 

Barn påvirkes av voksnes holdninger. Vi er bevisste på å ha positive holdninger til å være ute i all slags vær og vi ser at dette virker inn på barna. De løper mot døra med et smilende rop når vi sier vi skal kle på og gå ut. 

 

 

 

IMG_8440.JPG
IMG_8463.JPG
IMG_8468.JPG
IMG_8471.JPG
Det blir ikke alltid slik man hadde tenkt....

Det blir ikke alltid slik man hadde tenkt....

Differensiering av regler

Differensiering av regler