Læring gjennom aktiv handling

Læring gjennom aktiv handling

Vi er inspirert av  Reggio Emilia filosofien og har utviklet den i vår sammenheng og ut fra våre forutsetninger og verdier de siste 15 årene. Dette er ikke et ferdig program som kan kopieres.  

For oss henger pedagogikken nøye sammen med et barnesyn der alle barn sees på som kompetente, med evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære. Vi må oppmuntre til en nysgjerrihetskultur der utforskning blir en sentral vei til læring og barnet  tar aktiv del i egen læringsprosessen.  

Vi verdsetter all form for læring og tenker at alt barnet forsøker å tilegne seg for å mestre livet, handler om læring. Dette er vårt læringssyn. Reggio Emilia filosofien fremtoner kunstfagene og det har også vi ofte benyttet oss av i det prosjektterende arbeidet. 

Vi tenker at vi jobber med fremtidens barn og de fortjener voksne som er fremtidsrettet, har fokus på samfunnsendringer og ikke oppdrar etter gårsdagens metoder.  

For oss betyr dette at refleksjon og delingskultur er viktige verktøy i utviklingsarbeidet.

Vi inspireres av Reggio Emilia filosofien, ulike filosofer og pedagoger, fagartikler, barn, voksne, hverdagen, livet, endringer i samfunnet m.m. 

Vi veksler mellom å følge barnas interesser og å gi barna nye tanker og ideer. Vi merker umiddelbart om barna responderer på inspirasjonen vi gir i form av feks. en oppgave. Oppgaven er frivillig, vi tenker at som oftest er barnet selv motoren i sin egen læring. Relasjonene mellom barn og voksne er avgjørende for hvor og når vi kan utfordre barnet. Hos førskolebarna er  vi opptatt av prosesser som kan gi bevegelse og progresjon.

I vårt fysiske miljø nå henger det opp dokumentasjon av ulike dyr med horn og gevir fordi vi har pbservert at barna har vært opptatt av det. I tillegg er det dyr i skinn og plast tilgjengelig for lek og utforskning.

Vi gir 5-åringene en oppgave:

Velg et norsk dyr med horn eller gevir som du vil jobbe med.

Redskapene er papp, tusj, maling, svamp, rull og ulike pensler.  

Troen på barns egne tanker, tolkninger og ideer skal være sentral hos den voksne og vi tror at når flere jobber sammen, benytter de seg av hverandres kompetanse. 

IMG_3439.JPG
IMG_2380.JPG
Geitebukk , geit  og geitekilling

Geitebukk , geit  og geitekilling

IMG_2443.JPG

 

«Det man hører, glemmer man, det man ser, husker man og det man gjør forstår man».

                                                         Loris Malaguzzi

IMG_2392.JPG
Okse

Okse

FullSizeRender.jpg
IMG_2431.JPG

Elg

IMG_2463.JPG
IMG_2460.JPG
FullSizeRender.jpg

Geitebukk 

FullSizeRender.jpg
Spennende møte med nye rom på barnehagen

Spennende møte med nye rom på barnehagen

Villsau

Villsau