Lek og aktiviteter trenger ny næring

Lek og aktiviteter trenger ny næring

IMG_5715.JPG
FullSizeRender.jpg
IMG_5714.JPG

Det udefinerbare materialet blir prøvd ut, barna blir kjent med det på en helt annen måte enn det konkrete. Fluesmekkerne kan for eksempel lett bli brukt til slagvåpen. Da blir den voksnes rolle å introdusere nye måter å bruke det på. 

"Vår hovedoppgave er ikke å være kunnskapsformidlere til barna, men sammen skape, finne ut av det vi søker". (Årsplan s. 14) 

Denne leken startet med tøylapper som barna sorterte og pratet om. Dette er noe de gjør ofte, så den voksne som kom inn ønsket å berike leken deres for å dra den videre. Jentene synger og danser ofte, noe som ble innfallsvinkelen. Hun satte seg ned og begynte å tre en ring på fluesmekkeren... ble det noen lyd?? Nei, da tok de på flere. Dess flere de tok på, jo mer lyd ble det. A.j begynte å synge. De tre jentene lagde hvert sitt rytmeinstrument og sang og danset til egenkomponerte rytmer.

IMG_5777.PNG

"Materialet som til enhver tid befinner seg tilgjengelig, skal utfordre og inspirere barna til ulike aktiviteter og lek. Vi ønsker at materialet skal fungere som magi for barna og lede dem til forskjellige bruksområder". (Årsplan s.10)

Villsau

Villsau

Betong

Betong