Spennende møte med nye rom på barnehagen

Spennende møte med nye rom på barnehagen

To venner går sammen for å utforske barnehagen utenfor avdelinga. En har vært der tidligere og vil gjerne vise fram skjell lampa."Vi må klatre opp" sier han. Så klatrer de begge opp for å se nermere  på skjellene. 

IMG_5810.JPG
IMG_5813.JPG

Nytt materiale som det kan bygges med fanger oppmerksomhet." 

IMG_5817.JPG
IMG_5815.JPG

"Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø." (Rammeplan 2017, s.44) 

 

Halloween

Halloween

Læring gjennom aktiv handling

Læring gjennom aktiv handling