Åpent materiale

Åpent materiale

IMG_5506.JPG

Klossene og plastboksene kan brukes til så mye. Her brukes de til instrumenter. Her blir klossene trommestikker og plastboksene trommer.  Barn og voksen tester sammen ut ulike lyder avhengig av om lokkene er på eller ikke.

Materialene vi velger å ha i rommet har en viktig rolle for leken og de demokratiske prosessene som skjer i vår pedagogiske praksis, ved at de ikke har noen bestemt funksjon.

Her tar den voksne initiativ og initiativet følges opp av barna og åpner opp for andre initiativ.  

IMG_5514.JPG
FullSizeRender.jpg
IMG_5508.JPG
En naturlig samling

En naturlig samling

Rom i rommet

Rom i rommet