Leire 2-åringen

Leire 2-åringen

Frem mot julemarkedet den 5. desember ønsker vi at vårt valg av materiale og vår prosjekterende måte å jobbe på skal gå hånd i hånd. 

Barna på Sol jobber med materialene leire og maling.  

Barna er i startfasen av det å bli kjent med materialene. De kjenner på, møter konsistensen, finner utav og begynner nå etterhvert å forme med leira. De har formet brua til bukkene bruse, trollet og bukkene og lekt seg frem med materialet. Den siste tida har de rullet kuler med leira som den voksne har stukket hull i med en strikkepinne. 

 

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

I følge den svenske sosiologen Hillevi Lenz Taguchi, påvirker mennesker, ting, materiale og omgivelser hverandre gjennom ulike prosesser. Hun mener at alt dette former læringsprosessen. Gjennom skapende handling med materialer kan du oppleve at prosessen og resultatet blir annerledes enn det du på forhånd hadde tanker om. I barnehagen vil personalets syn på materialer være avgjørende for hvilke materialer barn får skape med, og hva som betraktes som egnede formingsmaterialer, og for hvem, når og hvor. (I materialenes verden, Ann-Hege Lorvik Waterhouse) 

Navnefest for Måne

Navnefest for Måne

Tre venna i samtale om det de ser ute.

Tre venna i samtale om det de ser ute.