Det blir ikke alltid slik man hadde tenkt....

Det blir ikke alltid slik man hadde tenkt....

Hva var det som egentlig skjedde med denne tilrettelagte aktiviteten, vi som hadde lagt tilrette for en møteplass med tegning på et stort ark. Her skulle det være nok plass til mange barn til å tegne. Vi vet at møteplasser er med å skape gode samspill mellom hverandre og materialet. Behovet for å utforske, forvandle og skape egne lekeverdener gjorde at aktiviteten tok en helomvending.  De tok med seg blyantene og flyttet seg til et annet sted i rommet. Det var slettes ikke slikt vi voksne hadde tenkt at denne aktiviteten skulle bli.

Barnas behov for lek ville noe annet 

Barnas behov for lek ville noe annet 

Blyantene fikk plutselig en annen betydning, de ble til en familie. Familien bestod av samme farge og høyden på blyantene avgjorde om man var pappa, mamma eller baby. Den største blyanten var pappaen, den mellomste var mammaen og den minste var babyen. Her kom plutselig antall, rom og form inn i bilde. Barns lekende tilnærming av matematikk i det daglige liv. (rammeplanen 2017). 

Blyantene fikk plutselig en annen betydning, de ble til en familie. Familien bestod av samme farge og høyden på blyantene avgjorde om man var pappa, mamma eller baby. Den største blyanten var pappaen, den mellomste var mammaen og den minste var babyen. Her kom plutselig antall, rom og form inn i bilde. Barns lekende tilnærming av matematikk i det daglige liv. (rammeplanen 2017). 

Det sosiale og verbale samspillet i en rollelek blir veldig essensielt. Det krever høy grad av gjensidighet mellom barna. De driver leken videre ved å gå inn i ulike roller og gir leken en felles mening og betydning som må forhandles frem mellom barna. Barna deler hverandres indre bilder av den lekverden de har opplevd eller erfart. Som de gjorde i denne leken ved å implementere mammaen eller pappaens uttrykk inn i leken, feks, "dette er huset vårt". (Øhman, s.131).

Den ene blyant familien fikk også et hus, og her kombinerer man flere elementer inn i leken.

Den ene blyant familien fikk også et hus, og her kombinerer man flere elementer inn i leken.

Vi ble igjen overrasket over barns behov for lek, og hvor viktig denne leken er for barna. Denne observasjonen er med på å minne oss med på at barnets lek har en helt spesiell egenverdi, og en utrolig viktig del av barnas liv. Øhman sier noe om lekens egenverdier og for barna er leken en måte å realisere seg selv på. I leken uttrykker barn hvordan de ser på verden akkurat her og nå. De leker for å skape forståelse og mening, og knytter dette opp imot sine erfaringer.  Barna leker også roller og posisjoner som kan være mulige for dem i fremtiden. Dette kom veldig tydelig frem i leken, da barna inntok foreldrerollen i leken. (Øhman, s.100).

 

Kilder: 

Rammeplanen for barnehager, 2017, Utdanningsdirektoratet

Øhman, M. (2012) Det viktigste er å få leke. Oslo: pedagogisk forum

 

Meny uke 46

Ettåringen i uterommet

Ettåringen i uterommet