Vi lager juletre

Vi lager juletre

I forberedelsene til julemarkedet ønsker vi at vi skal legge til rette for aktiviteter som blant annet gir rom for fellesskap, samarbeid, læring og mestring. Vi ønsker at prosessen skal være i fokus i arbeidet fram mot produktet. 

Noen refleksjoner

- Hva vil vi oppnå med nettopp dette prosjektet?

- Hva er læringa?

- Hvorfor lager vi julepynt?

- Gir vi barna nok mulighet til å prøve selv?

- Hva er voksenrollen i ett slikt prosjekt?

- Er det viktig å ta vare på tradisjoner rundt hjemmelaget julepynt?

I prosessen med å lage juletre, får barna blant annet erfaring med tall, måling, mindre og større enn, sortere etter størrelse, saging, samarbeid/vente på tur og bruk av limpistol.

IMG_4622.JPG

Barna måtte finne fram til riktige tall/mål på linjalen, og selv markere hvor vi skulle sage. I denne prosessen ble det mye øvelse på større og mindre, da vi for hver pinne minket med en cm.

IMG_4732.JPG

" Barnehagen skal synligjøre sammenhenger og legge til rette for at bare kan utforske og oppdage matematikk i dagigliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende"

- Rammeplan for barnehage

IMG_4561.JPG

Under saging fikk de erfare at saging ikke er så lett som man kanskje tror, og at det går fortere når man jobber sammen. 

IMG_4545.JPG
IMG_4729.JPG

I starten tok en voksenperson ansvar for liming, mens barna festet på pinnene, så de fikk se framgangsmåten i prosjektet.

Barna fikk utlevert ett par arbeidshansker for å beskytte seg mot den varme limpistolen, så de selv fikk lime. De fikk erfare at det kan være lurt å ha på verneutstyr når man jobber med varme. De som var med å limte delte på ett par hansker, og de fikk erfare at de måtte bytte på å ha på seg hanskene, og lime etter tur.

"Denne gangen vil jeg ta den største!"

"Okey, men da får jeg ta den største neste gang da" 

FullSizeRender.jpg
Vi øver oss....

Vi øver oss....

Meny uke 48