Vitenskapsmuséet

Vitenskapsmuséet

Vitenskapsmuséet er en fin arena for å undersøke dyr. Vi har malt og tegnet dyr med gevir og horn den siste tiden. På museet opplever vi de utstoppede dyrene på nært hold. Vi utforsker og opplever dyrene sammen og ulikt.

Kanskje blir vi inspirert til videre arbeid ? 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

«Gjennom arbeid med natur,miljø og teknologi skal barnehagen bidra ril at barna får kunnskap om dyr og dyreliv»

                                          Rammeplan s 52

A til B

A til B

Meny uke 46