Lederutvikling

Lederutvikling

I dag er de pedagogiske lederne på lederutviklingskurs på Dronning Mauds Minne for barnehagelærerutdanning. Den tredje av fire samlinger i regi av Nea-regionen, har «Team og teamutvikling» som tema.

IMG_5715.JPG

«Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede».

Rammeplanen for barnehagen 2017

Meny uke 47

Meny uke 47

Julemarked 2017

Julemarked 2017