Aktivitet

Aktivitet

Vi verdsetter aktiviteter og tenker det er  en god måte å bygge relasjoner på. Vi deler; tanker, samtaler, kunnskap, identitet, erfaringer, glede, begeistring og utfordringer. Vi syns det er viktig å tilby ulike aktiviteter inne og ute igjennom dagen. Vi jobber hele tiden med å se når barna trenger en aktivitet eller når leken eller prosjektarbeidet bør vernes. Vi er opptatt av at det skal være lystbetont og tilbyr ulike aktiviteter for å nå mangfoldet. Vi tenker at vi gjennom aktiviteter bygger relasjoner mellom både barn-voksen og barn-barn. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Matematikk for de minste

Matematikk for de minste

Forberedelse til julemarkedet

Forberedelse til julemarkedet