Ettåringens forventninger til julen

Ettåringens forventninger til julen

IMG_8734.JPG

Hvilke forventninger har ettåringen til jul? Er det vi voksne som skaper forventningene eller har barna egne forutsetninger til å forstå hva julen er?

Hvor viktig er det egentlig med tradisjoner? Er det viktig å fokusere på julen i desember? Vi skal ikke prøve å komme med et svar på dette her, men når personalet på Stjerne  tenker på julen og dens tradisjoner for ettåringen, tenker vi på det sanselige. Med dette mener vi alle luktene, smakene og det visuelle som kommer med julen.

IMG_8745.JPG

Det bakes ofte flere sorter julekaker og mange barn får være med å smake på deigen. Det kommer nytt materiale hjemme som brukes til pynt. Det kommer til og med et tre midt i stua. Som pyntes! Det skapes kontraster ved at det mørke som er ute blir utfordret av lys inne. Julen er også den høytiden det synges mest om.

Av musikk fokuserer vi i barnehagen nå på julesanger når vi synger og hører musikk. Disse sangene bruker vi ikke resten av året. 

Vi på Stjerne ønsker å skape nysgjerrighet rundt julen og dens tradisjoner. Når vi undrer oss sammen med barna har vi et ønske om at de skal søke, og vi tenker progresjon. Vi starter i det små med ettåringene, så utvikler det seg jo eldre barna blir.


Vi har våre egne tradisjoner som er knyttet opp til julen, men felles for alle som jobber på Stjerne er fokuset på det sanselige. I samlingsstundene framover skal vi introdusere barna for (nye) lukter, smaker, sanger, fortellinger og materialer som vi forbinder med julen.

Noe av det vi tenker å lukte og smake på i desembersamlingene våre

Noe av det vi tenker å lukte og smake på i desembersamlingene våre

Vi har lagd en sanseboks hvor målet er å skape nysgjerrighet for det som ligger i boksen. Denne boksen er lagd i forbindelse med advent, og skal fungere som vår kalender. I denne boksen vil barna finne alt fra kanelstenger til bjeller.

IMG_8771.JPG

Alle objektene skal pirre barnas nysgjerrighet. Selv om en ettåring ikke har det verbale språket for å sette ord på det de tenker og har vært med på, blir disse inntrykkene uttrykt gjennom lek etter samlingen. De gangene vi dramatiserer en julefortelling/sang har barna mulighet til å bruke materialet vi bruker for å gjøre det til sitt eget, og på den måten prosessere den informasjonen de har fått.

Rammeplanen (2017) sier at vi i barnehagen skal bidra til at barna "får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon" Dette skal vi gjøre ved å formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, tanker og erfaringer(s. 55).

Adventstid og felles opplevelser

Adventstid og felles opplevelser

Advent

Advent