Skolestarternes julekalender

Skolestarternes julekalender

Vi forbereder julekalenderen i Ugletårnet.  

På gruppemøte reflekterer vi over forslag på ulike julekalendere og barns medvirkning blir sentral i refleksjonene:

Barnehagen ønsker å være komplementær til hjemmet, også ifht til julekalender, vi tenker progresjon, at barna er kompetente, likeverdige og har rett til medvirkning.  

Skal barn få ting i adventstiden eller kan de også bidra?

Vi ønsker å være bærekraftig, lærekraftig og værekraftig. 

Vi ønsker å ha fokus på fellesskapet.

Vi ønsker å ta hensyn til og å utfordre ulikhetene og gruppedynamikken. 

Har vi som voksne tro på at barna bringer nye tanker inn?

Juletradisjoner førskolebarna har med seg fra tidligere år i barnehagen er at her finnes: Kasser med ulike julefortellinger, julesanger, et foranderlig fysisk miljø og materiale med advent som fokus.

Kan disse erfaringene bli en støtte og inspirasjon å ta med seg til årets julekalender? 

Sammen finner vi ut at det er 24 dager i adventskalenderen, vi finner 24 skinnlapper og alle i Ugletårnet velger seg en dag og ei luke. Noen finner raskt ut hvilken luke de vil ha mens andre må tenke seg om en stund. Ulike personligheter tar ulike valg. Noen vil dramatisere,  noen velger julefortelling, musikk, sang , bok, forestilling, leik eller baking.

1. Ella

2. Martina

3. Emilie

4. Ingrid

5. Tuva

6. Lars E

7. Vegard

8. Colin

9. Thea malen

10. Ane

11.  

12. Sigrid

13. Caspian

14.  

15. Elina

16. 

17. Amanda

18. Lukas

19. Hannah

20. Nikoline

21. Loke

22. Johanne

23. Oliver

24. Brage

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Refleksjoner:

Barn er kompetente, de har sine egne teorier, de er likeverdige, de er inkluderende, de får brukt språket, de får tenke selv, de får føle delaktighet, de får erfraringsbasert læring, de må tilpasse seg,  de må bidra i demokratiet, de deltar i et fellesskap og de finner svar ut fra sine egne tolkninger.

Vi tenker at det er mye læring i egenorganiserte aktiviteter med tilstedeværende voksne.     

FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
Advent

Advent

Sosialt samspill/ kommunikasjon/ språk

Sosialt samspill/ kommunikasjon/ språk