Sosialt samspill/ kommunikasjon/ språk

Sosialt samspill/ kommunikasjon/ språk

Gjennom lek med det åpne materialet og konkreter skapes et samspill mellom 2- åringene. Vi tenker at materialet her, som den tredje pedagogen, bidrar til både sosial og språklig læring.

Skolestarternes julekalender

Skolestarternes julekalender

Ventetid

Ventetid