Ventetid

Ventetid

Vi på sol møtes på bjelkene hver dag kl.8.45 til adventssamling. Ord vi tenker på med samlingene våre:

nedtelling, nye og gamle tradisjoner, sang, musikk, lukter, smak, lyd, lys, samtaler, spennning, undring.

Barnehagen skal være komplementær til hjemmet, noe som betyr at vi ikke skal erstatte det som skjer hjemme i adventstida. Vi følger våre arbeidsmåter, dvs at vi tilrettelegger det fysiske miljøet, med endring av tilgjengelig materiale som barna får leke med, vi vil følge barnas spor, være nysgjerrig på deres oppdagelser som for eksempel lys, mørke, farger, skygger, lukter, smaker, snø, is, lyder. 

Vi teller ned til jul med et adventslys, tar bort et kjeramikkhjerte hver dag, nellikappelsin.

Sosialt samspill/ kommunikasjon/ språk

Sosialt samspill/ kommunikasjon/ språk

Dialogen i hverdagen

Dialogen i hverdagen