Digitale verktøy

Digitale verktøy

 I forrige uke ble vi ferdige med å lese :»Charlie og sjokoladefabrikke».

Naturlig nok får vi ulikt ut av boka, vi er forskjellige. Det har allikevel vært ei felles reise for alle i førskolegruppa, vi har lest og diskutert boka over flere uker. 

Vi opplever at interessen for historien om Charlie og sjokoladefabrikken lever i gruppa og ønsker å gi barna andre uttrykk.  

Denne gangen i form av film. Vi er bevist våre valg og unngår å bruke det digitale verktøy til ren underholdning. Til nå har vi brukt det digitale verktøy til å lage film med tegninger, tatt stemmeopptak og løfte barns permanente-og upermanente-uttrykk. Ofte kan vi finne bilder til inspirasjon når vi trenger det.  

Som læringsarena ønsker vi å være komplementær til hjemmet og kulturen i barnehagen er avgjørende for hvordan vi forstår barns medvirkning. En toårings erfaringer med det digitale verktøy fra hjemmet kan være barne-TV og «poppeloppane». Det er kanskje det barnet sier det vil bruke nettbrettet eller pc’n til om barnehagen ikke har tanker om hvordan vi skal tilrettelegge for bruk av det digitale verktøy i barnegruppa. 

Vi hører at spørsmål og refleksjoner går hånd i hånd etter vår felles digitale opplevelse.

Finnes denne sjokoladefabrikken på ordentlig?

Finnes sjokoladefabrikken i Norge?

Det var ikke fint sagt. 

Æ synes deg er skummelt. 

Æ vil vær mamma’n til Charlie. 

Æ vil vær pappa’n til Willy Wonka.  

 

Personalet skal : 

  • Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern.
  • Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.
  • Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk.
  • Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

                                          Rammeplan                                              

image.jpg
Mestringsfølelse

Mestringsfølelse

Et ærend

Et ærend