Vi lager mat til fuglene

Vi lager mat til fuglene

I forberedelsene til julemarkedet ønsker vi at vi skal legge til rette for aktiviteter som blant annet gir rom for fellesskap, samarbeid, læring og mestring. Vi ønsker at prosessen skal være i fokus i arbeidet fram mot produktet. 

IMG_4634.JPG
IMG_4644.JPG
IMG_4648.JPG
IMG_4658.JPG

I rammeplanen står det at barnehagen skal fremme læring. "Personalet skal legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling." (rammeplan s.22)

I prosessen med å lage fuglemat har barna fått erfaring med blant annet åpen ild, de har erfart at fett går fra fast til flytende form ved varme, og tilbake til fast form i kulde. Vi har snakket om hvorfor vi henger ut mat til fuglene om vinteren, de har fått øvelse i å skrive merkelapper og de har lært å knyte de fast på pakken. 

"Hver gang du gir meg unødvendig hjelp, tar du fra meg en mulighet til å lære"

IMG_4680.JPG
Barn som inspirerer hverandre

Barn som inspirerer hverandre

Et budskap

Et budskap