Et budskap

Et budskap

Førskolebarna søker skriftspråket naturlig.

De blir inspirert av hverandre, tilgang på materiale som ulike bokstaver og  skrivesaker i miljøet. Noen  ganger griper 5 åringen en oppgaver fra de voksne.

I garderoben ønsker vi å synliggjøre at det skal være julemarked i barnehagen vår.

Flere ønsker å bidra og samarbeider om informasjon som skal ut til foreldrene.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
image.jpg
IMAGE.JPG

VÅRT LÆRINGSSYN

Vi tror at lek og trivsel må ligge til grunn for all læring og mestring og må tilpasses hvert barn for alle barn lærer ulikt.Vi tror at læring er en aktiv prosess der barnet er motoren i sin søken. Vi tror at læring skjer i samhandling med miljøet, aktiviteter og tidligere erfaringer.Vi tror at barn kan bidra i egen og andres læring. Vi tror at læring og kunnskap bygges opp gjennom barnas aktiviteter og deltagelse i aktiviteter. Vi tror at barn lærer best sammen med jevnaldrende. Vi tror at læring skjer ved undring og refleksjon. Vi tror at læring skjer når den er meningsfull for barna.

Vi lager mat til fuglene

Vi lager mat til fuglene

Meny uke 45

Meny uke 45