Differensiering av regler

Differensiering av regler

Ved ugletårnet ligger en grusbane med fotballmål som vi ofte benytter oss av.

I hele høst har 5 åringen jevnlig tatt fotballen fatt.

Mestring, utvikling og de motoriske ferdighetene blir utfordret, de får kjenne på kroppsbeherskelse, koordinasjon, matematisk forståelse og fysiske egenskaper.

Vi observerer at barn i førskolealder søker forståelse rundt fotballregler. Vi kan se at noen vil følge reglene som er satt for spillet mens andre vil forandre dem litt. De setter ord på hverandres kompetanse og kommer med forslag på regler utifra det.

Barna har vært opptatt av at det skal være like mange spillere på hvert lag og vi har brukt  abakus for å visualisere laget med tanke på ulik matematisk forståelse .

image.jpg

Det forhandles og barna går gjennom demokratiske samtaler, gode og krevende læringsprosesser. Barnet lærer i hvilken grad deres meninger og ønsker er mer , mindre eller like viktig. I tilegg lærer de å mentalisere og sette seg inn i hvordan den andre har det. Vi opplever at det et mange følelser og meninger rundt fotballregler.

Vi  har også observert at kompetansen på fotballbanen er ulik, på lik linje som rundt tegnebordet og andre aktivitet.

Noen vil stå i mål, noen liker å treffe på målet, noen teller mål, noen heier, noen motiverer og noen ser på. 

 Dialog mellom barn-barn og barn-voksen:

» du er så god i fotball, vi må ha flere på vårt lag» 

« nei, det blir urettferdig « 

« du har mange flere mål en oss» 

Voksen: « kan vi tenke nye tanker?»

Kanskje reglene fra tidligere i høst blir begrensende?

Ulikhetene barna imellom gir en balanse mellom egenorganisert regler og det at vi voksne kan gi innsikt i hvordan barnefotballen er i samfunnet forøvrig. Vi synliggjøre at idretten ikke er statisk  men har bevegelse i sine regler. Dette tenker vi er holdningsskapende verdier i barneidretten. 

IMG_1750.JPG

I barnefotballen skal kampene begynne med likt antall spillere på hvert lag. Mangler ett eller begge lag spillere, brukes spillformen under.

Når differensen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer enn en ekstra spiller selv om differansen blir mer enn fire mål.                                               

                                                             NFF

Ettåringen i uterommet

Ettåringen i uterommet

Lysets tiltrekningskraft

Lysets tiltrekningskraft