Advent

Advent

Vi teller ned dagene i desember sammen og i dag har vi fått oppleve to av førskolebarnas egne uttrykk i luke 1 og 2. Vi tenker at dette forsterker den sosial delaktigheten og gir en opplevelse av tilhørighet og samhold.

Kanskje kan  hverdagssamtalen hjemme brukes til at barnet selv kan formidle deres opplevelse av barnehagens julekalender.  

Ettåringens forventninger til julen

Ettåringens forventninger til julen

Skolestarternes julekalender

Skolestarternes julekalender