En invitasjon

En invitasjon

I dag er vi invitert til Malvik kirke på adventsstund og vi går dit med 5-åringene.  Når vi nærmer oss og får utkikk til kirka samtales det:

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

»Mamma og pappa har gifta seg i den kirka», «lillebror døpte seg der», «æ har vært i begravelse i en annen kirke», «æ har vært i Malvik kirke i konfirmasjon til søskenbarnet mitt», «æ fikk 4-års-bok i den der kirka».

I kirkerommet opplevde vi gjestfrihet, å bli tatt på alvor, servering, stillhet, ro, sang, musikk, dramatisering, fortelling, valgfrihet, samtale, å bli lyttet til og medvirkning.

Vi opplever at 5-åringene er bidragsytere til samtalen, de deler erfaringer og stiller spørsmål. Vi tenker at vi gir dem et innblikk i norske juletradisjoner. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold».

Rammeplanen for barnehagen s.54

IMAGE.JPG

Engel er symbolet på adventsamlingen i Malvik kirke i år.  Vi har samarbeidet om å lage en engel av hønsenetting, gips, tøy og andre ulike materialer i hvit for å pynte opp kirkerommet til jul.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Å bake er en prosess.

Å bake er en prosess.

Baking

Baking