Lucia 2017

Lucia 2017

I prosessen mot Lucia-dagen har vi hatt hovedfokus på barns medvirkning, samt å legge tilrette for og åpne opp for, gode læringsprosesser. Tradisjonelt har det vært en satt ramme for Lucia-dagen men vi har vært bevisst på å lytte til og å utfordre 5-åringens tanker rundt dagen. 

Under forberedelsene har vi: bakt, sunget, samtaler, tegnet , laget formasjon på opptoget, det er naturlig for barna at alle er likestilt, uavhengig av kjønn og kompetanse. Alle får likt fokus, ut ifra egne ønsker. 

IMAGE.JPG

Vi voksne er bevisst på at det er barna som skal høres og sees, den voksne støtter om det trengs. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
I dag var uterommet dekket med nysnø, barna var i fokus, en fin arena for Lucia-feiring,    

I dag var uterommet dekket med nysnø, barna var i fokus, en fin arena for Lucia-feiring, 

 

IMAGE.JPG

Vi gledet alle på barnehagen med sang i uterommet.  

 

 

 SANTA LUCIA…

FRA JUL I SVINGEN

Når mørket er som mørkest,

Og ingen klokke slår.

Da virker det som natten

Har vart i hundre år

Når alt er stille ute

Og solen har gått ned

Da kommer vi langs veien

I lyset vi har med

Ref:

Santa Lucia…

Santa Lucia…

Når natten er sort

Så tenner vi lys

og drar mørket bort

Når alle stjerner lyser

Og himmelen er sort

Og ingen kan bli vant til

At dagen går så fort

Da kommer vi og synger

Med glad og vennlig røst

Et lys er tent i natten

Og gir deg håp og trøst

Den lure nissen

Den lure nissen

Lucia anno 2017

Lucia anno 2017