"Har dere lyst til å lage julenisser?" spør en voksen barna som sitter rundt bordet.   "Ja, men da må vi sjå på en nisse" svarer et av barna.  Dette førte til refleksjon mellom de voksne;  - skal vi se på et bilde?  - skal vi lage et eksempel?  eller vil det føre til at alle lager likedan? -  hvilke materialer skal vi bruke?  - hvordan gå fram for at barna selv finner sitt eget uttrykk?    

 

  
    
   
     
     
       
         
       
     

     

     
   
    
  

 


   Vi ble enige om at vi skulle jobbe en voksen og ett barn om gangen, siden vi skulle bruke limpistol, og for å bedre forstå det individuelle barnets tankeprosess.    

 

  
    
   
     
     
       
         
       
     

     

     
   
    
  

 


   Når vi reflekter over prosessen i ettrkant, ser vi at den første nissen som ble laget satt standarden for hvordan de andre ble laget. Likevel fikk hver nisse ett individuelt uttrykk, med forskjellige klær, med og uten skjegg, og forskjellige farger. 

"Har dere lyst til å lage julenisser?" spør en voksen barna som sitter rundt bordet.  

"Ja, men da må vi sjå på en nisse" svarer et av barna. 

Dette førte til refleksjon mellom de voksne; 

- skal vi se på et bilde? 

- skal vi lage et eksempel?  eller vil det føre til at alle lager likedan?

-  hvilke materialer skal vi bruke? 

- hvordan gå fram for at barna selv finner sitt eget uttrykk? 

IMG_4970.JPG

Vi ble enige om at vi skulle jobbe en voksen og ett barn om gangen, siden vi skulle bruke limpistol, og for å bedre forstå det individuelle barnets tankeprosess. 

IMG_4974.JPG

Når vi reflekter over prosessen i ettrkant, ser vi at den første nissen som ble laget satt standarden for hvordan de andre ble laget. Likevel fikk hver nisse ett individuelt uttrykk, med forskjellige klær, med og uten skjegg, og forskjellige farger. 

Ski

Ski

Den lure nissen

Den lure nissen