Akebakken

Akebakken

Vi er så heldige å ha en akebakke rett utenfor Ugletårnet. Når naturens naturlige endring byr på snø , leves livet i akebakken.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG


Vi observerer at barna lager sine egne regler i akebakken, regler som inkluderer alle. Det kreves sosial kompetanse for å forstå lekereglene.

Vi voksne er bevisste på vår rolle. Noen ganger vil vi se og lytte, noen ganger stiller vi spørsmål for å få barna i dialog med hverandre og å bruke språket.Ofte får de hjelp av en venn. Vi ønsker å la 5-åringen slippe til selv, gi dem handlingsrom og løse utfordringer som naturlig nok skjer når vi er mange i akebakken. Vi tror det er da den beste læringa skjer.

Det hvite element

Det hvite element

Nissestreker?

Nissestreker?