Advent- Åpen-Nyskapende-Samhandlende

Advent- Åpen-Nyskapende-Samhandlende

Malvik kommunes visjon er åpen, nyskapende og samhandlende. Hvordan kan vi bryte ned disse ordene til vår hverdag i barnehagen? 

Nå er adventstida godt i gang og vi samtaler daglig om adventskalenderens tall og innhold, både den hver enkelt har hjemme og om den vi har på barnehagen. Mangfoldets tradisjoner kommer ekstra godt frem og på vår barnehage er  vi er heldige som har familier som kommer fra ulike land med ulik religion og kultur. Det beriker oss og vi lærer mer om samfunnet. Vi må være åpen for at det ikke finnes bare en sannhet og at vi kan ikke påføre bare en sannhet eller tradisjon. Dette gjenspeiler samfunnet forøvrig. Ballansen mellom å vise fram norsk tradisjon, som  kan være ulik, og å ta hensyn til mangfoldet, må respekteres. 

Som pedagoger jobber vi hele tiden mot at våre egne personlige tradisjoner og erfaringer skal bli fokuset, vi tenker at det er fattig, om det er bare en måte å gjøre ting på.   Og kanskje har vi i barnehagen hatt for ensidig fokus på å formidle og ikke vært opptatt av å respektere tradisjonene hvert enkelt barn bringer med seg. Hva er barnets intensjon? Hva er barna opptatt av? Skal vi endre vår pedagogiske praksis i adventstiden slik at vi blir formidlere og underholdere? Kan vi velge når vi skal være nyskapende?

Kan vi vite hva magi er? Er magi når du får se noe eller er det når du får bruke  sine egne tanker og fantasi?

Et av barna som har tilnytninger til en gård, forteller at fjøsnissen bor på låven. Et av barna forteller at det får brev fra nissen hver dag, en annen har en navngitt nisse som setter ut spor hjemme. Vi undrer oss sammen med dem uten å gi dem svar, og det er vår måte å møte dem på.

I barnehagen er vi sammen med barna i førjulstiden og adventstiden. Julefeiringa har hvert enkelt barn hjemme sammen med sine familier, nå den tiden kommer. 

IMAGE.JPG
Adventsstund

Adventsstund

Møteplass - en arena for læring

Møteplass - en arena for læring