Advent-felles fokus

Advent-felles fokus

(Originalt postet 12.12.16)

På barnehagen har vi flere esker med evnetyr i, som vi bruker for å gi barna en annerledes presentasjon i adventstiden: Pepperkake-gutten, Snekker Andersen, Skinnvotten, Hvorfor er Bjørnen stubb-rumpet, Musevisa og Nissen og reven.Kassene blir brukt og forstått ulikt, ut ifra barns alder.

"Eventyr er en viktig del av den norske kulturarven, og det er viktig at barn får oppleve gleden og spenningen av muntlige fortellinger og eventyr. Ved å fortelle muntlige fortellinger danner barna indre bilder i hjernen. De indre bildene barna danner i hjernen er en viktig del av den senere leseforståelsen".

- Fridun Tørå Karsrud

Dele, Glede, Sanse

Dele, Glede, Sanse

Hvorfor har vi det materialet vi har?

Hvorfor har vi det materialet vi har?