Demokratisk prosess

Demokratisk prosess

(Originalt 10.01.17)

I høst startet vi med et maleri. Arbeidsprosessen har vart over flere uker, mange har malt på det, lag på lag og brukt både maling og sparkel. 

Nå var det på tide å rydde plass for nye ting i barnehagen. Vi synes det var viktig å avslutte på en rettferdig måte.

Loddtrekning ble løsningen vi valgte.

Flere fikk kjenne på glede over at vennen vår vant og skuffelse over å ikke vinne elefant-bilde selv.

Hva er ett slott?

Hva er ett slott?

På kongens kjøkken

På kongens kjøkken