Du får ikke kom i bursdagen min...

(Originalt postet 25.10.16)

Fra tid til annen kan vi i barnehagen høre:

- Du får ikke komme i bursdagen min

- Du får ikke bli med meg hjem

- Du får vær med i leiken fordi du har rosa genser


Refleksjoner :

I barnehagen synes vi det er viktig å ta dette på alvor.Vi tenker at samtalen med barna er viktig ifht til begynnende mobbing.

 Hvorfor sierbarn slikt? Hvordan kjennes det ut for mottaker? Forstår de innholdet av det de sier? Hvilke konsekvenser får dette for gruppa? Er dette en måte å styre leiken på? Er dette en måte å kom inn i leiken på? 


Hvordan kan vi som voksne hjemme og i barnehagen møte dette?

Kanskje må vi sammen med barnet bryte ned ord, for å forstå? Kanskje må vi mentalisere sammen for å sette oss inn i hodet på den andre? Kanskje må vi sammen forsøke å se alvoret i dette? Handler det om å ta barnet på alvor? Er dette noe barnet kan bestemme selv? Hvordan er vi voksne gode rollemodeller? Vi tenker at hverdagssamtalen er viktig. Vi tenker at det er i den vanskelige samtalen vi som voksne må være vårt mandat bevisst og følge opp.Samarbeidet med barnehage og hjem er særdeles viktig.Er det noen som aldri blir invitert med hjem til andre? Hvorfor vil mitt barn ha på rosa/blå genser i barnehagen? Er dette et tegn på noe? Hvordan veilede slik at alle blir respektert og blir inkluderende? Hvordan finne hensiktsmessige og gode strategier for samspill med andre?

Praktisk mattematikk

Praktisk mattematikk

Kunsten å komme inn i et rom

Kunsten å komme inn i et rom