Egenorganisert lek

Egenorganisert lek

(Originalt postet 01.09.16)

I dag erstattes ofte fri uorganisert leik av voksenstyrte, organiserte aktiviteter.

Dette har vi personalet reflektert over:

å gi rom for den uorganiserte leiken gjennom barnehagehverdagen.  

at vi trenger en blanding av egen-organisert leik,tilrettelagte aktiviteter og leik der voksne er med som støtte eller for å gi ny næring.

at læring skjer i alle situasjoner derfor trenger vi variasjon.

at den beste læringen skjer når en blir grepet av noe og det er indremotivert.

Når er barna mest fysisk aktive, i egen-organisert lek eller organisert av voksne?

Når trenger barn fysisk aktivitet? 

Når trenger barn å bare få "være"?

"1-2-3-4-6-9-.....den som ikke har gjemt seg nå.....".

"1-2-3-4-6-9-.....den som ikke har gjemt seg nå.....".

"Det er langt større risiko for barnet ditt blir utbrent av å ha for mange aktiviteter, enn for at det blir hengende etter fordi det har for få"

-   Pedagog Anders Nordahl Hansen

Næring til læring

Næring til læring

Materialet Utforskes

Materialet Utforskes