Forberedelse til karneval

Forberedelse til karneval

(Originalt postet 22.02.17

Vi holder på å bli kjent med ulike roller, bygg, yrker, klær, mat, servering, kanoner, kjøretøy,arbeidsoppgaver m.m.

Det er viktig for oss å ha fokus på fellesskap, delaktighet, demokratiske prosesser, mangfold og meningsfull-het, innenfor ei gitt ramme. Gjennom spørsmål og dialog tar vi valg sammen. Noen bestemmer seg raskt for hva de skal være mens andre bruker lengre tid på den prosessen. Noen velger noe som er nytt for dem mens andre vil være noe de kjenner til fra før.

Kusk/Smed-Johanne-Ella
Vakt-Lars
Grå Katt-Thea
Svart Katt-Tuva
Dronning-Nikoline
Prins-Caspian
Grått føll-Vegard
Svart hest-Ingrid
Hest-Oliver
Svart Hest-Brage
Hoffnarr-Ane
Prinsesse-Linnea-Emilie
Konge-Loke
Kokk- Martina

Det er viktig for oss at alle har et likt utgangspunkt og ønsker ikke kjøpte hele kostymer, som bidrar til kjøpe-press. De fleste kostymene har vi i barnehagen men kan supplere med rekvisitter barna har hjemme.

Å lære sammen...

Å lære sammen...

Karnevals-tradisjon

Karnevals-tradisjon