Gjettelek

(Originalt postet 25.01.17)

En bunke bildekort inspirerer til gjettelek .Fem barn lager sine egne regler, ikke ulikt fra det originalespillet .

Den voksne trekker seg tilbake for å observere hva som skjer.

Barna bruker språket for å beskrive, forklare, samtale og for å sette bilde og ord sammen. De blir utfordret på å bruke språket på en annen måte og må tilpasse beskrivelsene ut ifra forståelsen til den som skal gjette. Alle blir utfordret, uavhengig av hvor langt de er kommet i språkutviklinga. De må også tørre å stole på sine egne tanker.

"Noe som en kråke har"
Svar: "Vinge".

"Det er noe som vi spiller med"
Svar: "Gitar".

"Det er noe en indianer har,en trå med en pinne"
Svar: "Bue".

"Det er noe vi har oppi et brød med ketchup" -
Svar: "Pølse".

"Det er noe vi har når vi sover om natta"
Svar: "Bamse".

"Det er et dyr med striper"
Svar:"Zebra".

"Det er noe som bor i et telt"
Svar:"Indianer"

"Det er noe som får deigen større"
Svar:-"Kjevle".

"Det er noe vi ser på"
Svar: "Tv".

Iscenesette

Iscenesette

Hverdags-samtalen