Hvem er jeg i dag?

Hvem er jeg i dag? hvem var jeg i går? hvem er jeg i morgen?                   
Hvilke forventninger/holdninger har du som voksen til hvordan jeg er i dag?


Verdier, holdninger og menneskesyn blir skapt og utviklet i samspillet mellom mennesker. Mennesker vi møter i livet, er med på å forme oss. Vi blir påvirket, vi lærer av hverandre, og vi hermer etter de menneskene vi ser opp til eller ønsker å ligne. Denne prosessen kaller vi sosialisering, og den starter i det vi blir født.

 

 

Det å få en god start på dagen;
Det er ikke alltid like enkelt å ta avskjed en tidlig morgen, det som har skjedd i minuttene og timene før man kommer til barnehagen kan sette sitt preg på avskjeden. 

Etter at man er ferdige med det første barnehageåret har foreldre og barn fått erfaringer og lært seg sin måte å få gode avskjeder på. Det som fungere for meg og mitt barn, er ikke nødvendigvis en god løsning for andre. Dialogen mellom foreldre og barn er avgjørende for å få den gode starten. Man er ansvarlige sammen!

Vi som foreldre ønsker ofte å overlever beskjeder om hvordan starten har vært, og intensjonen er at dagen skal bli bedre av det. Men er det viktig for barnet at man formidler at man har stått opp med "feil bein"? eller at i dag er jeg sur? 
Er det beste for barnet at man tilrettelegger alt for at starten på dagen skal bli god? Skal barnet helt slippe motstand og få ta alle avgjørelser selv?
Hvem setter føringer for MIN dag, for hvordan jeg er/oppleves?

 Oppdragelse
Er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelsen overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. De voksne skal veilede barn i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte.  ( Rammeplan s. 25 2006.)

 

Avskjeden er deres, ikke vår.

Planleggingsdag 2. Januar 2017

Språkforståelse