Hvorfor bygg og konstruksjon

Hvorfor bygg og konstruksjon

(Originalt postet 09.09.16)

Barn prøver hele tiden å forstå og forholde seg til sin omverden. Dette gjelder også for bygge og konstruksjonsmaterialet. Bygg og konstruksjon er ikke bare en av de mange opplevelsene barna tilbys i barnehagen, det er et språk de kan bruke når de utforsker ulike sider av omverdenen og skaper sin egen identitet.

- Bygg og konstruksjon i bhg, Mia Mylesand s 15

Å bygge og konstruere handler mye om teknikk, geometri, matematikk og materialkjennskap. Matematiske begreper brukes stadig for å gjøre sammenligninger: lengre, kortere, tyngre, lettere, høyere, lavere osv. Når barna samarbeider bygger de relasjoner til hverandre, til materialet og til samfunnet de lever i. Ved hjelp av konstruksjonene reflekterer barna sammen over sine erfaringer, og bygger også Språklige begreper. De lærer å ta valg, prøve, samt prøve igjen basert på egne hypoteser og ny vurdering.

- Bygg og konstruksjon, Mia Mylesand s 21-22.

Kulturbeithaugen

Kulturbeithaugen

Måltidet

Måltidet