Hvorfor har vi det materialet vi har?

Hvorfor har vi det materialet vi har?

Dette gjorde vi oss noen tanker om nå i adventstiden på Stjerne, vi har tatt inn en "julemus" og to tøynisser i miljøet, disse bor i et "julehus" inne på Stjerne.
Gjennom observasjoner over flere dager, ser vi at et barn har fått et "eierforhold" til disse. 
Barnet henter dem,bærer og knuger dem godt inntil kroppen sin. 
Blir passiv i leken, blir stående alene og passer på at ingen andre tar dem. 
 

Etter refleksjoner i gruppen bestemmer vi oss for å ta bort "julemusa" og tøynissene. Vi snakker med barnet og forklarer at nå er det på tide at de får flytte tilbake i "julehuset" sitt.


En voksen setter frem en møteplass, uten å si noe eller invitere ,dette for at barna skal komme på eget initiativ, indremotivert.
Det vi ser nå er at barnet som tidligere var passiv og statisk,blir driveren i den nye felles aktiviteten. Dette barnet blir en inspirasjon og videreutvikler av leken.

Advent-felles fokus

Advent-felles fokus

Lek for 1-åringen

Lek for 1-åringen