Iscenesette

Iscenesette

(Originalt postet 25.01.17)

Av og til iscenesetter vi i miljøet på slutten av dagen/tidlig morgen eller i planleggingstiden. Det varierer om det er barn eller voksne som dekker på til neste gjest.Tanken kan være å presentere et nytt materiale,dele ideer,utfordre tanker eller å rette blikket på nye læringsprosess.

Vi voksne er bevisst på å ikke definere hva materialet skal brukes til. Noen ganger griper de tak i det og videreutvikler det mens andre ganger finner de det ikke interessant der og da.

Materialets Muligheter

Gjettelek