"Kæm har laga herre sporet?"

"Kæm har laga herre sporet?"

(Originalt postet 23.09.16)

"æ trur de e en bjørn..."  "det fins ikke bjørna her..."  "æ veit at det e en hest" 

"æ trur de e en bjørn..."

"det fins ikke bjørna her..."

"æ veit at det e en hest" 

"Vi tror at læring begynner med en sosial aktivitet, og at læring og identitet blir til i et fellesskap med andre. Læring og kunnskap skapes gjennom undring, mangfold, nysgjerrighet, veiledning og prosesser."

- Årsplan for Planetringen Barnehage 

Demokratiske prosesser

Demokratiske prosesser

Båt

Båt