Lek for 1-åringen

Lek for 1-åringen

(Originalt postet 07.12.16

Barn lærer som kjent gjennom å leke med omverdenen. 1-åringen leker først det vi kaller for sanselek. Den kjennetegnes ved at barnet opplever og undersøker tingene rundt seg, uten noe spesielt mål eller plan bak det. Etter hvert begynner barnet å få en oversikt, og funksjonsleken begynner. Her ser man tydeligere at barnet eksperimenterer og prøver ut virkningen ulike handlinger har. Denne bevegelsesleken skal jo føre frem til rolleleken der barnet kan bruke ting som symboler og ”skape” seg en tenkt virkelighet. Rolleleken er av avgjørende betydning for videre utvikling. Dermed ser man at den første leken er like viktig da rolleleken springer ut av erfaringer gjort i sanselek og funksjonslek.  Når barnet får gode muligheter til å utvikle funksjonsleken, vil man ofte se at bår barnet nærmer seg 2 år, har begynt å bruke symboler i leken. Dette kan for eksempel være at barnet plukker opp en figur og projiserer en stemme og bevegelser. At det er figuren som snakker og ikke barnet, for å si det sånn. Dermed er rolleleken i gang!

Lekens betydning er sentral i barns læring og er barnas viktigste uttrykksmåte. Barn skal møte en barnehage som gir rike muligheter for lek, ulike aktiviteter og det å fordype seg i et tema/prosjekt.

De skal få muligheter til å bli kjent med seine læringsprosesser. Det å bli vant til å være et individ sammen med andre, og det å innordne seg og ta hensyn.

Vi tror at læring begynner med en sosial aktivitet, og at læring og identitet blir til i et fellesskap med andre. Læring og kunnskap skapes gjennom undring, mangfold, nysgjerrighet, veiledning og prosesser.

- Årsplan 2014, Planetringen bhg, s.16

Hvorfor har vi det materialet vi har?

Hvorfor har vi det materialet vi har?

Ny tegneserie til jul?

Ny tegneserie til jul?