Medvirkning og danning

Medvirkning og danning

(Originalt postet 30.11.16)

Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av  et større fellesskap.

- kunnskapsdepartementet,2011,s.15

 Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg.

- kunnskapsdepartementet, 2011, s.15

Pulverheksa

Pulverheksa

"Vi tegne sammen"

"Vi tegne sammen"